Profile Image

PTBO - Podlaskie Towarzystwo Bogatej Otyłości Certyfikacja

Walczmy z otyłością każdego dnia!

Czytaj więcej...

Statut - PTBO - Podlaskie Towarzystwo Bogatej Otyłości

Statut

Statut Podlaskiego Towarzystwa Bogatej Otyłości

I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Podlaskie Towarzystwo Bogatej Otyłości".
2. Stowarzyszenie działa na terenie województwa podlaskiego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie zdrowia i świadomości wśród osób dotkniętych otyłością.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych działań edukacyjnych.
3. Dodatkowym celem jest prowadzenie badań nad otyłością i jej skutkami dla zdrowia.
4. Stowarzyszenie podejmuje współpracę z innymi organizacjami mającymi na celu walkę z otyłością.
5. Do środków działania Stowarzyszenia należą: gromadzenie funduszy, działalność wydawnicza, organizacja kampanii społecznych oraz udział w projektach i programach zdrowotnych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które akceptują cele i zasady statutowe.
2. Członkowie mają prawo do uczestniczenia w zebraniach członków, składania wniosków, występowania z propozycjami oraz kandydowania na stanowiska władz Stowarzyszenia.
3. Obligatoryjnym obowiązkiem członków jest terminowe opłacanie składek członkowskich.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Organem nadrzędnym Stowarzyszenia jest Zarząd Główny, który składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarząd Główny jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Zebranie Członków jest organem wyższym od Zarządu Głównego i podejmuje decyzje w ważnych sprawach, takich jak zmiana statutu czy rozwiązanie Stowarzyszenia.
4. Zarząd Główny wybierany jest na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków.
5. Stowarzyszenie może również powoływać Komisję Rewizyjną, która kontroluje legalność i prawidłowość działania władz Stowarzyszenia.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

1. Zmiana Statutu może być dokonana przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów.

Artykuł jest autorstwa Podlaskiego Towarzystwa Bogatej Otyłości. Został wykonany z wykorzystaniem formatowania Bootstrap 5 i ikon z biblioteki FontAwesome, które dodają profesjonalizmu i estetyki treści.

Autor: Radek SłowikData publikacji: 01.09.2023
Avatar

O Autorze

Radek Słowik
Radek Słowik to pasjonat pisania i twórczości, który z wielką przyjemnością dzieli się swoją wiedzą na tematy poruszane na jego blogu. Jego artykuły są zarówno inspirujące, jak i praktyczne, poruszając tematy związane z rozwojem osobistym, zdrowiem psychicznym i motywacją. Czytelnicy mogą liczyć na ciekawe treści, bogate w przemyślenia i praktyczne wskazówki.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Szukaj

Wszystkie kategorie
Wydarzenia w Podlaskim Towarzystwie Bogatej Otyłości
Wydarzenia w Podlaskim Towarzystwie Bogatej Otyłości

Podsumowanie wydarzeń z poprzedniego rokuRozpoczęcie działalności Podlaskiego Towarzystwa Bogatej OtyłościW ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt rozpocząć dział...

Regulamin kształcenia
Regulamin kształcenia

Regulamin kształceniaPolskie Towarzystwo Bogatej Otyłości - nowatorskie podejście do badań nad otyłościąPolskie Towarzystwo Bogatej Otyłości (PTBO) jest jednym z ...

Rekrutacja - poszukujemy specjalistów
Rekrutacja - poszukujemy specjalistów
rekrutacjakariera

Ogłoszenie o pracę - Podlaskie Towarzystwo Bogatej OtyłościPodlaskie Towarzystwo Bogatej OtyłościJesteśmy towarzystwem zajmującym...